Wij hechten waarde aan privacy en wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden behandeld.

Persoonsgegevens

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IBAN;
 • IP-adres;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over de activiteiten op de website;
 • internetbrowser en apparaat type;

Met welk doel verwerken wij uw gegevens

Wij verwerken uw gegevens voor onder andere de volgende doelen:

 • Afhandeling van betaling(en);
 • Verzending nieuwsbrief en/of reclame;
 • Contact via de telefoon of per e-mail;
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Afleveren van goederen of diensten;
 • Bezoekersgedrag op onze website;
 • Volgen van bezoekers op websites van derden;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

Persoonsgegevens minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We controleren niet of een bezoeker ouder dan 16 is. Wanneer u overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Transmefo B.V. neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij vinden dat het lang bewaren van persoonsgegevens niet nodig is. Wij bewaren uw persoonsgegevens dan ook niet langer dan 7 jaar na het aflopen van de contractperiode, garantietermijn of aankoop van de door ons geleverde diensten en/of producten of indien anders bepaald om wettelijke verplichtingen na te komen.

Wij willen fraude met onze producten en/of diensten voorkomen. Hierdoor kan het voorkomen dat wij uw gegevens gebruiken voor onderzoek naar fraude, dit om het te kunnen voorkomen in de toekomst. Hierdoor kunnen wij afwijken van de aangegeven bewaartermijn.

Cookies

Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Dit is nodig om bij te houden hoeveel bezoekers op onze website langskomen, wat zij hier doen en hoe wij onze bezoekers beter van dienst kunnen zijn. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door deze uit uw browser te verwijderen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus. Hierdoor nemen wij passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u denkt dat wij uw gegevens niet goed beveiligen, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen wij u contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij hebben een SSL/TLS certificaat op onze website, zo weet u zeker dat uw verbinding met onze website gecontroleerd is door de browser.

Uw gegevens inzien, bewerken of verwijderen

Natuurlijk heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te bewerken en/of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, deze kunnen wij via een computerbestand naar u of een andere, door u aangewezen, organisatie sturen.

Uw verzoek kunt u insturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat wij de juiste persoon uw persoonsgegevens sturen vragen wij u een mogelijkheid tot identificeren mee te sturen. Wij reageren uiterlijk binnen 4 weken na uw aanvraag.

Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze website vindt u via deze url: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring. Controleer deze privacyverklaring regelmatig op updates.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten, producten en online/media uitingen.

Hij liep al een kleine vier jaar met het idee iets dergelijks te ontwerpen en de laatste anderhalf jaar werd de daad bij het woord gevoegd. “Ik heb veel gezien, ook met rupsen, maar uiteindelijk niks gevonden dat zo’n breed scala aan toepassingsmogelijkheden heeft. In samenwerking met Schipper Mechanisatie BV is het constructiewerk gedaan en Bevri Banden NV heeft de assen en banden verzorgd.” Als basis is een Tebbe bak gebruikt die teruggebracht is naar 8,5 m3. Een nieuwe van GPS voorziene John Deere 6150R, de kleinste zes cilinder, kan zowel voor als achter op dubbellucht voor vollevelds strooien en enkellucht cultuurwielen al dan niet met bussen van 37,5 of 75 centimeter. Bij vollevelds strooien staat de strooier op brede 1050 banden.

Op cultuurwielen kan er gestrooid worden tussen bijvoorbeeld aardappel- en wortelruggen op 75 centimeter, maar ook op zaaibedden van 150 en 225 centimeter. De breedste bedden worden gedaan op enkellucht cultuurwielen onder de strooier, met de bolling naar buiten gedraaid. Trekker en strooier kunnen op zowel 150, 225 als ook 300 centimeter hart op hart gezet worden. Tussen de vaste en dubbellucht wielen van de strooier zit 75 centimeter. “Alles bij elkaar kunnen we circuleren met 18 verschillende wielen en bij de strooier hebben we twee verschillende assen.” Wat deze strooier verder uniek maakt, is dat deze voorzien is van een draaikrans en de achterwielbesturing heeft van een CHD spuit. Dat betreft een elektrisch en hydraulisch systeem dat met de trekker gekalibreerd is en daardoor automatisch mee stuurt. Om zaaibedden en aardappel- of wortelruggen in te draaien is besturing noodzakelijk, omdat anders vanaf de kopakker de eerste ruggen geplet worden voordat de strooier de trekker weer recht volgt.

“Met deze strooier hebben we alles uit de kast gehaald”, vertelt Lammert. “Het is helemaal op elkaar afgestemd: de PK’s, het vermogen in combinatie met het gewicht. Deze strooier weegt maar 4,5 ton en de hele combinatie als deze vol is niet meer dan 16 of 17 ton en dat is ongeveer de helft minder dan een standaard strooier.” Bij drijfmest aanwending is de laatste jaren veel veranderd door het sleepslangen, maar bij vaste mest strooien is de techniek achtergebleven of stil blijven staan. In die leemte heeft Lammert nu voor zichzelf voorzien, of beter gezegd voor de klanten. “Ik heb door de bril van de akkerbouwers gekeken. Waar hebben zij behoefte aan, want dat is uiteindelijk het enige dat telt. Met deze combinatie heb ik volgens mij het ei van Columbus in handen!” Eind februari 2017 hield Lammert een presentatie van zijn nieuwe strooier. Daar kwamen maar liefst 130 geïnteresseerden op af. Animo lijkt er dus genoeg te zijn. “Deze strooier zal vooral in het voorjaar gebruikt worden. Ik denk voor driekwart van al het strooiwerk en met de andere Tebbe kan ik o.a. bemesten na de oogst.” Stilstand is achteruitgang. Lammert is er de man niet naar om lang stil te staan. Voorlopig kan hij dus weer vooruit.

Vrachtwagens van Transmefo

Over Ons

Wie zijn wij

Transmefo B.V. mest en fourage is een dynamisch en klantvriendelijk bedrijf. Met doorzettingsvermogen, uitstraling en allure.

De activiteiten van Transmefo B.V.:
Handel en transport van allerlei soorten mest, zoals:

 • Biologische mest
 • Drijfmest
 • Vaste mest
 • Compost
 • Digistaat

Tevens verzorgen wij hiervan import en export.

Fourages

Verder handelen wij in alle soorten fourages o.a.:

 • Houtvezels
 • Zaagsel
 • Hooi
 • Stro
 • Mais
 • Voeraardappelen en -wortelen

Wij zijn gespecialiseerd in sleepslangen, zodebemesten, bouwland injecteren, verstrooien van alle vaste mestsoorten en compost, monsteren en wegen.

Gewasbescherming

Voor gewas en rijen bemesting, o.a.:

 • Drijfmest
 • Digistaat
 • Influent
 • Kali vinasse
 • Recical
 • Proto melasse
 • Procal
 • Papier pulp

Over Transmefo

Transmefo B.V. is een dynamisch en klantvriendelijk bedrijf. Met doorzettingsvermogen, uitstraling en allure.

Tel: 06-53162573

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.